top of page
valpis.jpg

Schapendoesklubbens rekommendation för valphänvisning

Schapendoesklubbens rekommendation för valphänvisning

Schapendoesklubbens avelsrekommendationer fr o m år 2024.

Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Schapendoesklubben.

 

Bakgrund:

De tidigare avelsrekommendationerna har gällt sedan 2010. Efter detta har RAS uppdaterats på flera punkter och därmed bör även avelsrekommendationerna följa RAS.

Nya rön angående inavelsgrad, släktskapsindex mm har kommit fram från forskningsstudier på Schapendoes i Nederländerna. Den springande punkten är att öka den genetiska variationen i den mån det går.

 

Följande rekommendationer gäller för avel i Sverige.

  • Minst ett av föräldradjuren ska vara DNA-testad och konstaterad fri från gPRA (++ ellerAA eller N/N) vid parningen. Eller skall föräldradjuren till hanen/tiken som skall paras, vara DNA-testade och vara icke bärare. Bärare av gPRA får endast paras med icke-bärare.

 

  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år före parningsdatum och konstaterat fria från ärfliga förändringar. Om ögonlysande veterinär noterar någon typ av förändring på protokollet skall ECVO panel manual kapitel 8 följas (bifogas här).

 

  • Hanen och tiken ska vara minst 24 månader vid parningstillfället.

 

  • Minst ett av föräldradjuren skall vara HD och ED röntgad och fria, dvs HD A eller B och ED 0.SKK:s policy avseende HD och ED skall följas.

Detta innebär i korthet:

HD C kan paras med HD A-B. HD D/E skall ej paras.

ED 1 kan paras med ED 0. ED 2/3 skall ej paras.

 

  • Föräldradjuren ska ha minst 1 st Excellent på officiell utställning ELLER 1 st godkändavelsbedömning utförd av rasspecialist.

 

  • Tiken får max ha 4 kullar.

 

  • Hanhunden: Efter tre kullar, så skall det gå 24 månader efter första kullens födelse innan fjärde parningen kan göras. En femte parning kan ske efter 24 månader från kull nummer två,osv.

 

  • SKK rekommenderar INTE parning mellan 2 individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25%

bottom of page