top of page
flatruet10.jpg

Välkommen som Medlem i SSK

Svenska Schapendoesklubben

Som medlem får du:

  • Medlemstidningen Schappisnytt - utkommer fyra gånger per år

  • Stöd och service i arbete med din schapendoes

  • Valphänvisning

  • Hjälp i avelsfrågor

  • Klubbträffar

  • Resultat 

  • Som medlem får du medverka på samtliga aktiviteter som anordnas av Svenska Schapendoesklubben

Vid frågor om medlemskap, kontakta Ulrika Hallberg-Lüning:
kassor@svenskaschapendoesklubben.se

Bli Medlem:

Anmälan går direkt in till Svenska Kennelklubben (SKK) som har hand om vårt medlemsregister. Svenska Schapendoesklubben tillämpar rullande medlemsår, vilket innebär att du är medlem ett år i taget fr.o.m. den månad du betalar.
När det är dag att förnya ditt medlemskap skickar SKK ut en avi i god tid.

Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar klubbens medlemsregister och mottar nyanmälningar om medlemskap samt adressändring såsom ändringar av adress, E-postadress och telefonnummer.


Vid frågor kontakta: 
SKK Medlemsservice
Tel.nr: 08-795 33 44 
E-post: medlem@skk.se

flatrue-ensam.jpg
bottom of page