top of page
IMG_4610.jpg

Om Klubben

Svenska Schapendoesklubben är en rasklubb ansluten till specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) och ingår på så sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK).

  • Informera om rasen och dess användningsområden 

  • Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden 

  • Informera och sprida kunskap om Svenska Schapendoesklubben, dess mål, organisation och arbetsformer 

  • Arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna genom att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SGVK och SKK upprättade riktlinjer 

  • Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet 

  • Utbilda hundar och hundägare så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning 

  • Anordna utställningar 

  • Anordna verksamhet i enlighet med SGVK's direktiv

Klubben ger ut medlemstidningen Schappisnytt fyra gånger per år.

Klubben har bland annat till uppgift att:

BasketCase_MG_3150.jpg

Svenska Schapendoesklubbens Styrelse

Styrelse-ordförande.jpg

Ordförande

Styrelse-ulrika.jpg

Kassör

Ulrika Hallberg-Lüning

kassor@svenskaschapendoesklubben.se

Styrelse-yvonne.jpg

Vice Ordförande

Styrelse-eva.jpg

Ledamot

Ewa Fjellström- Myhrvold

ledamot@svenskaschapendoesklubben.se

Styrelse-anton.jpg

Sekreterare

431593257_7488150747966960_359182128405362502_n.jpg
Styrelse-cecilia.jpg

Suppleant

Suppleant

stridsman.jpg

Suppleant

Tidning och Hemsida

Hemsida

Webbansvarig: Petra Mårtén

petra.marten@gmail.com

Schappisnytt

Redaktörer: Petra & Lasse Mårtén

schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se

Instagram @schappisnytt

Ansvarig utgivare

Desiré Leijdt

ordforande@svenskaschapendoesklubben.se

Systerklubbar

bottom of page