Svenska Schapendoes Klubben är en rasklubb ansluten till specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) och ingår på så sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK).

Klubben har bland annat till uppgift att: 

- Informera och sprida kunskap om Svenska Schapendoesklubben - dess mål, organisation och arbetsformer 
- Informera om rasen och dess användningsområden 
- Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden 
- Arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna genom att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SGVK och SKK upprättade riktlinjer 
- Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet 
- Utbilda hundar och hundägare så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning 
- Anordna utställningar 
- Anordna verksamhet i enlighet med SGVK's direktiv

Styrelsen

Övriga uppdrag

Revisor

Sanne Laursen


Revisor Suppleant:

Vakant

Utställningskomittè

Peter Bjelke 

Linda Björkman

Utbildningskomittè

Linda Björkman

Emma Wahlén

Ungdomskomittè

Celina Ebenhart

 
Schappisnytt

Emma Wahlén

 

Mottagare

utställningskritik

Linda Björkman

Web

Celina Ebenhart

Revisor

   -


Revisor Suppleant:

Ingela Dahlqvist


 

Avelsrådet

Peter Bjelke

Emma Wahlén

Desire Leijdt