top of page
Hanhund_sRGB_utdragen.jpg

Hanhundslistan

Hanhundslistan

Anmälan samt vilka regler och förutsättningar som gäller för att få hänvisning genom Svenska Schapendoesklubben kan du läsa om här:

Främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda schapendoes

Avelsstrategi 

Ett av Svenska Schapendoesklubbens övergripande mål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda Schapendoes. Vår ras-utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Följande riktlinjer ligger till grund för de rekommendationer som ställs för hanhundslistan genom klubben:

  • Bidra till en ökad genetisk variation

  • Bibehålla den rastypiska mentaliteten där glädje, energi och samarbetsvilja är grunden

  • En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.

  • Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.

  • Bibehålla rasens goda reproduktionsförmåga

Avelsrådet:

avelsrad@svenskaschapendoesklubben.se

Hanhundarna

AskepottsGodeGullit.jpeg

Askepotts Gode Gullit

NO61354/21

Född: 2021-08-31

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0

Heidi Gjerstad

+ 47 900 531 02

kennelaskepott@yahoo.com

hokus.jpg

Glissdoes Hokus Pokus

SE37945/2016

Född: 2018-06-07

gPRA: +- Bärare 

Hd A Ed 0

Desiré Leijdt

+46 76 207 28 80

dagis_hund@hotmail.com

asslahundarDivigaDandy.jpg

Asslahundar Diviga- Dandy

SE48900/2017

Född: 2017-07-28  gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0                

Åsa Larsson

kontakt@asslahundar.se

www.asslahundar.se

Kalypso2022.jpg

Glissdoes Kalypso Of Hazard

SE40955/2018

Född: 2018-06-27    gPRA: ++ Fri

Hd A, Ed 0  

Desiré Leijdt

+46 76 207 28 80

dagis_hund@hotmail.com

432774368_1453465901913920_3553389195532647587_n.jpg

Glissdoes Qvintus

SE36162/2022

Född: 2022-05-12

gPRA: ++ Fri

Hd A  Ed 0 

Eva Myhrvold

+46 70 397 79 89

Kennelcasaschappe@gmail.com

www.casaschappe.se

Konig-Kix.jpg

Konig Kix Does Van Reurik

SE32085/2021

Född: 2021-01-20

gPRA: N/N ( ++) Fri

Hd A Ed 0

Cecilia Wahlstedt

+46 70 214 03 10

cecilia@twinflowers.se

www.twinflowers.se

Chezter.jpg

Mc Marra’s All Male Chezter
SE12234/2022

Född: 2021-12-04

gPRA: N/N ( ++) Fri

Hd B Ed 0

Yvonne Berglund

+46 76046 50 77

shebries@koping.net

www.shebries.se

Azzar.jpeg

McMarra's Azzaro Marron

SE20909/2022

Född: 2022-02-12

gPRA: N/N ( ++) fri

Hd B Ed 0

Carita Nordmark

+46 76 838 94 93

Svallisens@gmail.com

ny hane.jpg

Oliver Nelzon
SE16431/2018

 

Född: 2018-01-18

gPRA: N/N (++) Fri

Hd A Ed 0
 

Angela Malmborg 
+46 73 069 29 08

malmborg74angela@gmail.com

www.vargafjalletskennel.se

Schappegårdens Elvis Evversson.jpg

Schappegården's Elvis Evvesson

SE59590/2019

Född: 2019-12-01

gPRA: N/N ( ++) Fri 

Hd A Ed 0

Ann Lönnqvist & Linda Hedebratt

+46 725 75 81 49

samdaen@gmail.com

www.godsfromash.se/

419057667_732480565662007_4315217963315978131_n_edited.jpg

Wänerland´s Zacco-Cooper

SE44242/2020

Född: 2020-06-27

gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0

Eva & Pål Myhrvold

+46 70 397 79 89

kennelcasaschappe@gmail.com 

www.casaschappe.se

WänerlandsYmersMessi.JPG

Wänerlands Ymers Messi

SE22755/2019

Född: 2019-03-08      gPRA: ++ Fri

Hd A Ed 0 

Eva & Pål Myhrvold

+46 70 397 79 89

kennelcasaschappe@gmail.com 

www.casaschappe.se

bottom of page