top of page
valpgreen.jpg

Avel & Uppfödning

Schapendoes

Val av uppfödare och valp

I Sverige registrerades den första Schapendoesen 1996, det året registrerades totalt fem hundar. I dag finns det många uppfödare av rasen i Sverige (flera av dessa finner ni nedan), spridda över så gott som hela landet. En Schapendoes är en glad, livlig och mycket social hund. 

 

Val av uppfödare och valp är ett av de viktigaste besluten i ditt hundägande. När det gäller uppfödare är det viktigt att välja en som du har förtroende för och gärna delar med sig av råd och stöd. Vad värderar du hos en hund? 

Sök efter en valp vars föräldrar besitter de egenskaperna, och helst har dem dokumenterade, vare sig det gäller exteriör, temperament, arbetsegenskaper och/eller hälsa. Valpar är alltid oemotståndliga, därför är det en god idé att koncentrera sig på de vuxna släktingarna eftersom de ger en god indikation av hur de individuella valparna kan komma att utvecklas. Unna dig själv glädjen att titta på flera valpkullar om möjligt. 

Prata gärna med flera uppfödare för att skaffa dig en bild av rasen.

Valpen

En 8 veckor gammal Schapendoesvalp ska vara en pigg, glad och framåt liten krabat.

  • Valpen ska levereras tidigast vid 8 veckors ålder

  • Valpen ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben

  • Valpen ska vara vaccinerad och avmaskad

  • Valpen ska ha ett besiktningsintyg som inte får vara äldre än 7 dagar

Avelsstrategi 

Ett av Svenska Schapendoesklubbens övergripande mål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda Schapendoes. Vår ras-utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Följande riktlinjer ligger till grund för de rekommendationer som ställs för hanhundslistan genom klubben:

  • Bidra till en ökad genetisk variation

  • Bibehålla den rastypiska mentaliteten där glädje, energi och samarbetsvilja är grunden

  • En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.

  • Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.

  • Bibehålla rasens goda reproduktionsförmåga

Avelsrådet:

avelsrad@svenskaschapendoesklubben.se

valpar1.jpeg
valpar2.jpeg

Omplacering av Schapendoes

Svenska Schapendoesklubben vill gärna bistå med gratis annonsering på klubbens hemsida ifall du/ni behöver omplacera hund/ar.

Skicka in en kortfattad beskrivning (hundens ålder, styrkor och svagheter), registreringsnummer tillsammans med en bild av hunden (bifoga även dina kontaktuppgifter).

 

Skicka uppgifterna till Petra Mårtén:

petra.marten@gmail.com

bottom of page