top of page

Kommittéer

Avelsrådet

avelsrad@svenskaschapendoesklubben.se

 

Sammankallande: Cecilia Wahlstedt

suppleant2@svenskaschapendoesklubben.se

 

Utställning

Sammankallande: Ulrika Hallberg Lüning

kassor@svenskaschapendoesklubben.se

Mottagare

Utställningskritik: Lina Falk

suppleant1@svenskaschapendoesklubben.se

 

Aktivitet/Utbildning

Sammankallande: Eva Fjellström-Myhrvold

ledamot@svenskaschapendoesklubben.se

Fest

Sammankallande: Ulrika Hallberg Lüning

kassor@svenskaschapendoesklubben.se

DoesData Sverige
Finsk & Svensk samordnare

Cecilia Wahlstedt

 

Övrig DoesData

Ulrika Hallberg Lüning

bottom of page