top of page
uts2.jpg

Officiell utställning i Vårgårda lördag den 3 augusti 2024

Plats: Tånga Hed, Vårgårda

Domare tikar: Hans van den Berg

Domar hanar: Renate Chiodi

AVGIFTER

Valpklass (4-6, 6-9 mån)         

Juniorklass (9-18 mån)            

Unghundsklass (15-24 mån)    

Öppenklass (från 15 mån)      

Championklass                    

Veteranklass (från 8 år)           

210 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

310 kr

Reducerad anmälningsavgift utgår fr.o.m. tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma ägare. Prisreduktionen gäller från och med tredje hunden och reduktionen avgår från den lägsta anmälningsavgiften och priset reduceras till 210 kr. Det åligger anmälaren att reducera beloppet vid inbetalningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 JULI 2024

ANMÄLAN

Internet: använd blanketten på hemsidan www.sgvk.se eller SKK:s blankett som sänds till:
Annelie Karlsson Karjalainen, Kavlås Värdshuset, 522 93 Tidaholm

 

Avgiften insättes på SGVK:s plusgiro 458 91 38 – 9 senast sista anmälningsdag.

Ange utställningsplats, hundens ras och registreringsnummer.

 

Information: Annelie Karlsson Karjalainen, 0730-774299, utstallning@sgvk.se

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU STÄLLER UT DIN HUND PÅ SGVK:S UTSTÄLLNINGAR:

Du måste vara medlem i i Svenska Schapendoesklubben

SKK:s utställnings- och championatsbestämmelser gäller

Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser

SGVK OCH SSK HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRGÅRDA

bottom of page