top of page
on.jpg

Anmälan till hanhundslistan

sge_edited.jpg

Hanhundslistan

SKICKA FÖLJANDE INFORMATION OCH MATERIAL:

 • Ägare och kontakt

 • Stamtavlenamn

 • Hundens regnr.

 • Födelsenummer

 • Övrig information 

 • Bifoga bild (i så bra upplösning som möjligt) 

Information och bilder skickas till Petra Mårtén:

petra.marten@gmail.com

Ange "SSK Hanhundslistan" i ämnesraden

1. Mål:

 • Att ge medlemmarna, uppfödarna möjlighet att annonsera ut lämpliga hanhundar för avel

 • Att bidra med genetisk diversitet genom att informera om hanhundar som kan användas i avel


2. Ansvar / Arbetsmoment:

 • Hanhundsägaren är skyldig att förse klubben med rätt information om hanhunden.

        Klubbens avelskommitté kontrollerar uppgifterna och håller kontakt med hanhundsägaren.

3. Förutsättningar
3.1. För avelsdjuren gäller:

 • Röntgen är inget krav, men om hanen är röntgad får den inte ha påvisade fel på Hd/Ed röntgen (d.v.s. annat än ED UA/HD A-B)

 • Om hanen använts i avel skall statistik över tidigare parningar och avkom-mor redovisas. Det innebär uppgifter om tik, datum för födsel och antal valpar (hanar, tikar). Ägaren förbinder sig att fortlöpande uppdatera denna statistik.

 • Hanhunden skall ha inte lämnat fler än 4 kullar tidigare i Sverige.

 • Att gPRA test ska ha utförts eller så kan bevis bifogas i ansökan som visar att hanhundens båda föräldrar har utfört gPRA test med resultat ++


3.2. Ägaren

 • Ska vara den rättsliga ägaren till hunden.

        Ska vara medlem i Svenska Schapendoesklubben.
(Vid upphörande av medlemskap upphör även annonsering på hanhundslistan)

 


3.3. Klubben

 • Lägger ut hanhunden på listan med den information som ägaren har lämnat och avelskommittén har verifierat.

 • Lägger ut annonsen och hanhunden är med på listan tills hundens förutsättningar för avel upphör och/eller ägaren säger upp sitt medlemskap i klubben eller ägaren på eget initiativ tar bort hanhunden.

 • Bevakar förutsättningarna enligt ovan för hanhundarna som är med på listan*

SKK rekommenderar inte parning mellan 2 individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25%

bottom of page