Styrelsen/ Kommittér

Svenska Schapendoesklubbens styrelse

Om du har frågor, som du inte hittar svar på efter att ha besökt vår hemsida.
är du välkommen att skicka ett mail till klubben på nedanstående adress eller ta kontakt direkt med någon i styrelsen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ordförande:

Vakant

Vice Ordförande:

Linda Hedebratt

Nässjö

0700-926933

schapendoesklubben.vordforande@gmail.com 

Sekreterare:

Annelie Karlsson Karjalainen

Kavlås Värdshuset

522 93 Tidaholm

0730-774299 / 0502-42027

schapendoesklubben.sekreterare@gmail.com

Kassör/ Medlemshanterare:

Krister Esping

Löberöd

0413-30207

esp.ing@tele2.se

Ledamot:

Elin Karjalainen

Skövde

0766-505496

schapendoesklubben.ledamot1@gmail.com

Suppleant 1:

Susanne Beverin

Norrahammar

schapendoesklubben.suppleant1@gmail.com

Suppleant 2:

Peter Bjelke

Kungshamn

schapendoesklubben.suppleant2@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Revisor:

Cecilia Wahlstedt

cecilia.wahlstedt@gmail.com

Revisor:

Elisabeth Österlind

elisabeth.osterlind@gmail.com

Revisor Suppleant:

Ingela Dahlqvist

Revisor Suppleant:

Anne Hansson

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valberedningen

Ann-Sofie Sköldén (Sammankallande)

0707-672169

soffiknopp@hotmail.com

Marianna Wensbo

Sanne Laursen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avelsrådet

Linda Hedebratt

Carina Hammar

schapendoesklubben.avel@gmail.com

 

Utställnings & Ringsek ansvarig

Annelie Karlsson Karjalainen

schapendoesklubben.sekreterare@gmail.com

Suzanne Beverin

 

Utbildningsansvarig

Annelie Karlsson Karjalainen

schapendoesklubben.sekreterare@gmail.com

 

Ungdomsansvarig

Elin Karjalainen

schapendoesklubben.ledamot1@gmail.com

 

Schappisnytt

Peter Bjelke

 

Web

Jussi Karjalainen

jussi66@telia.com

Utställningskritik mottagare

Annelie Karlsson Karjalainen

schapendoesklubben.sekreterare@gmail.com

Pr/Infoansvarig

Annelie Karlsson Karjalainen

schapendoesklubben.sekreterare@gmail.com

Region Syd

Anne-Lie Hult (Sammankallande)

Tele: 0703160275

annelie.humbledoes@telia.com

Cecilia Wahlstedt

Karolin Hansson

Towa Örting