Styrelsen/ Kommittér

Svenska Schapendoesklubbens styrelse

Om du har frågor, som du inte hittar svar på efter att ha besökt vår hemsida.
är du välkommen att skicka ett mail till klubben på nedanstående adress eller ta kontakt direkt med någon i styrelsen. 


 

 

Ordförande:

Peter Bjelke

peter.bjelke1967@gmail.com

schapendoesklubben.ordforande@gmail.com

Vice Ordförande:

Emma Wahlén

schapendoesklubben.vordforande@gmail.com

Sekreterare:

Linda Björkman

 

Kassör/ Medlemshanterare:

schapendoesklubben.kassor@gmail.com

Ledamot:

Celina Ebenhart

schapendoesklubben.ledamot1@gmail.com

Suppleant 1:

Charlotte Augustzen

schapendoesklubben.suppleant1@gmail.com

Suppleant 2:

Desire Leijdt

schapendoesklubben.suppleant2@gmail.com


Revisor:

Tommy Frejd

Revisor:

Sanne Laursen

 

Revisor Suppleant:

Ingela Dahlqvist

Revisor Suppleant:

Vakant

 

 

Valberedningen

 


 

 

Avelsrådet

Peter Bjelke (Sammankallande)

schapendoesklubben.avel@gmail.com

Emma Wahlén

Desire Leijdt

Utställningskomittè

Peter Bjelke (Sammankallande)

Linda Björkman

Utbildningskomittè

Linda Björkman (Sammankallande)

Emma Wahlén

Ungdomskomittè

Celina Ebenhart

 

Schappisnytt

Emma Wahlén

 

Web

Emma Wahlén

Utställningskritik mottagare

Linda Björkman

Pr/Infoansvarig

Anette Karlqvist

Region Syd

Cecilia Wahlstedt

cecilia.wahlstedt@gmail.com

Karolin Hansson

Towa Örting