Manusstopp!

Schappisnytt Manusstopp Utskick
Nr 1 2019   20 mars     20 april
Nr 2 2019   20 maj      20 juni
Nr 3 2019   20 aug      20 sep
Nr 4 2019   20 nov      20 dec
Nr 1 2020   20 mars    20 april

Annonspris

225 kronor för helsida.

150 kronor för halvsida.

Schappisnytt

Schappisnytt!

Schappisnytt är Svenska Schapendoesklubbens medlemsblad som utkommer 4 gånger om året.
Tidningen skickas kostnadsfritt till klubbens medlemmar

Tidningen innehåller artiklar om:

- rasen
- aktivitetskalender
- meddelanden från styrelsen
- resultatlistor
- tips till hundägare
- presentation av domare på kommande utställningar,
- utställnings PM och mycket mer ...

 

Vår redaktör mottager med glädje material till tidningen.

Peter Bjelke  e-mail: schapendoesklubben.suppleant2@gmail.com