Info SGVK

 

 

 

Inbjudan till avelskonferenslördagen den 22 september år 2018

SGVK arrangerar en avelskonferens med temat ”Din uppfödarpåverkan på nästa generation
och Beteende/uppträdande”. Några av de ämnen som kommer att beröras är genetik, hälsa, beteende och uppfödaransvar.

Inbjuden föreläsare är Anne-Chatrine Edoff och hon kommer att vara med oss från kl. 12.00
till ca kl. 19.00. Ena delen av dagen blir det föreläsning och grupparbeten, andra delen av
dagen kommer det vara en föreläsning om BPH & hundars mentalitet och även där blir det grupparbeten och diskussion.

Vi vänder oss främst till funktionärer som jobbar med avelsfrågor, men välkomnar även uppfödare, hanhundsägare och övriga avelsintresserade, alla medlemmar i SGVK:s rasklubbar
är välkomna. Målet med konferensen är att ge deltagarna kunskap om hur avel för exteriör
och mentalitet kan bedrivas på ett funktionellt och hållbart sätt.

Konferensen kommer att gå av stapeln på Hotell & motell Vätterleden som ligger utmed E4 mellan Jönköping & Gränna, 10 minuter till Elmia, med mycket vacker utsikt över Vättern!
För mer information se deras hemsida. vatterleden.se.

Vi börjar konferensen kl. 11.00 med lunch. Föreläsning inklusive lunch och fika, 150 kr och enbart föreläsning, 100 kr.

SGVK betalar inga resor eller övernattningar. Deltagare som önskar övernattning får boka
den själva.

Välkommen med din anmälan senast fredagen den 14 september år 2018.
Anmälan görs till SGVK:s sekreterare Anne Hansson på e-post sgvk@sgvk.se

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beteende- och personlighets beskrivning (BPH)

Våren 2017 kommer SGVK att arrangera 3 st. BPH beskrivningar på olika platser i

landet. Det är en testverksamhet som ska utvärderas innan det fattas beslut om

ytterligare BPH. SGVK kommer att subventionera priset så alla deltagare betalar 600kr per hund. Skälen till sponsringen är flera, ett skäl är att öka intresset för hundars mentalitet. SGVK kommer att följa utvecklingen av beskrivningsformen BPH och verka
för att hundar av raser som ingår i SGVK ska beskrivas med denna metod.

Är du/ni intresserad av att delta i en BPH eller vill ha mer information kontakta;

15 april, (lördag) i Borås och det finns 10 st. platser till förfogande;
Emelie Svensson, e-post provtavling@sgvk.se

1 maj, (måndag) i Örkelljunga och det finns 12 st. platser till förfogande;
Susanne Danheimer Nilsson, e-post provtavling@sgvk.se

17 juni (lördag) i Stockholm och det finns 14 st. platser till förfogande;
Carola Lindekrans, e-post provtavling@sgvk.se

Följande uppgifter ska finnas med i anmälan som ska vara inne senast 4 veckor före provdatum.

1. Datum och plats/ort

2. Hundens namn på stamtavlan/registreringsbeviset

3. Hundens registreringsnummer i SKK

4. Hundens födelsedatum

5. Hundens chipnummer

6. Hundens vaccinationsbevis

7. Ägarens namn

8. Ägarens fullständiga adress inklusive postnummer samt hem- och mobilnummer

9. Ägarens e-postadress

10. Klubbtillhörighet (rasklubb)för hundens ägare/fodervärd

11. Fodervärd – fullständiga uppgifter, namn, adress, telefonnummer och e-postadress

12. Skottprov ja/nej

Betalning görs till SGVK:s plusgiro 458 91 38-9 senast en vecka före provstart och anmälan är bindande.

För att information om vårens BPH beskrivningar ska nå ut till alla medlemmar ber vi rasklubbarna att publiceras informationen i klubbtidningar och på hemsidor.

//Styrelsen SGVK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) instiftade 2014, ett nytt pris för tävlingen, SGVK: s vinstrikaste utställningshund.
Under det gångna året har hundar av nio olika raser som ingår i SGVK tävlat om bästa placering. Konkurrensen har varit hård och bland vissa hundar var det spännande ända in i det sista. Det var inte många poäng som skiljde mellan vinnaren och hundarna som kom på andra- och tredje plats, väl kämpat!

Tävlingen vanns av C.I.B DK V-10 EUW-12 FI V-11 NORD UCH NORD V-10 WW-14 NORD V-15  SE V-15  Atengos Great Pretenderen av rasen Gos d’Atura Catala som ägs av Mariana Amrén – stort grattis
Priset delades ut på SGVK: s fullmäktigestämma år 2016. Till allas glädje hade både vinnande hund och ägare möjlighet att medverka vid prisutdelningen. SGVK med styrelse tackar alla tävlande för deras medverkan under det gångna året och önskar ekipagen lycka till i framtiden

Anne Hansson
Sekreterare/SGVK

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SGVK:s Allroundhund år 2015

1:a

AGHD II LPI LPII RLD N & F & A & M DK UCH SE UCH Jomgarden's Qing

2:a

LPI LPII RLD N & F & A Jomgarden's Qwittra

3:a

LPI RLD N& F & A & M SE UCH SE V-15 NO UCH NO V-12 Chappers Cotton Eye Joe

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SGVK: s vinstrikaste utställningshund år 2015

1:a

C.I.B DK V-10 EUW-12 FI V-11 NORD UCH NORD V-10 WW-14 NORD V-15  SE V-15  Atengos Great Pretender

2:a

RLD N SE UCH La Familia's Condor Feeflora Flurry

3:a

SE UCH Caramazzaz Eir Aziza

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.sgvk.se

SGVK's Allroundhund 2015 Läs mer på

www.sgvk.org/provtavling/SGVKAllroundhund2015.pdf

SGVK's Utställningskalendarium 2016