gPRA

Man nu funnit den muterade genen som orsakar gPRA hos våra Schapendoes.

Generaliserad progressiv retinal atrofi (gPRA)
gPRA är en viktig ärftlig orsak till blindhet hos rashundar. gPRA är en generell term, som omfattar många olika sjukdomar där stavar och/eller tappar (fotoreceptorerna) antingen misslyckas med att utvecklas normalt (fotoreceptordysplasi) eller degenererar tidigt (till exempel i livmodern) eller senare i livet (fotoreceptordegeneration). Dessa sjukdomsyttringar och förändringar i arvsmassan karakteriseras alla av bilateral förtvinande av nervfiberlagret (yttersta lagret i näthinnan), med gradvis försämring av synskärpan, vilken oundvikligen leder till blindhet. De flesta former av gPRA ärvs autosomalt recessivt.

Kliniska kännetecken
Typisk gPRA känns först igen på nattblindhet (nyctalopi), successivt övergår tillståndet till blindhet, även under ljusa förhållanden. Både åldern för de första kliniska tecknen och försämringshastigheten är olika mellan raser och olika mellan påverkade drabbade individer. Hos vissa raser uppträder blindheten vid 4-6 års ålder hos andra betydligt tidigare, ibland 12

gPRA nedärvs enbart om båda föräldrarna är anlagsbärare. Om den ena av föräldern är anlagsbärare kan denna paras med en icke anlagsbärare utan att valparna blir sjuka, vilket är det viktigaste.

Vi kommer inte att sluta använda anlagsbärare i avel, men vi kommer att ha möjligheten att DNA testa valparna i en sådan kombination, för att där veta vem som är fri från anlaget och vem som inte är det……sakta men säkert kan man ”styra bort” denna sjukdom.

Om din hund ska gå i avel inom 3-4 månader, kan Du DNA testa din hund.

Klicka här för mer information om hur du gör ett DNA prov på din hund och för att skriva remissen

Blankett för DNA test. Skrivbar PDF.

Avelskommiteen/