Bli Medlem

Vi hälsar alla Schapendoes intresserade hjärtligt välkomna som medlemmar i SSK!

Medlemsavgifter 2018:
Huvudmedlem 300 kr
Familjemedlem 100 kr
Medlem i utlandet 350 kr
Skänkt medlemskap 100 kr
Kennellänk 200 kr


 

 

 

 

  

 


 

Din medlemsavgift sätter du in direkt till klubbens pg 19 79 94-7.

IBAN:       SE84 9500 0099 6026 0197 9947

BIC-kod:  NDEASESS

Glöm inte att uppge namn och adress samt gärna telefonnummer och e-mailadress på inbetalningen.
E-mail: esp.ing@swipnet.se

När du får upp en bekräftelsesida vet du att din anmälan är mottagen.