Anmälan Utställning

Svenska Schapendoesklubben inbjuder till officiell rasutställning.

Tånga Hed, Vårgårda. 3 Augusti 2019 kl 9,00


 

 

  


  
 

Avgiften sätts in på schapendoesklubbens plusgiro 19 79 94-7 märk inbetalning med ditt namn samt hundens registrerings nummer. Glöm inte ange ”Utställning”

The entry fee shall be paid to the clubs bank account:

IBAN: SE84 9500 0099 6026 0197 9947

BIC: NDEASESSs

Mark your payment with your name and the dog’s registration number and “Utställning