Lydnadstävling

Svenska Schapendoesklubben inbjuder till inofficiell lydnadstävling med klubbmästerskap.

Tånga Hed, Vårgårda. 2 Augusti 2019 kl 16,30













  




 

Avgiften sätts in på schapendoesklubbens plusgiro 19 79 94-7 märk inbetalning med ditt namn samt hundens registrerings nummer. Glöm inte ange ”Lydnad”

The entry fee shall be paid to the clubs bank account:

IBAN: SE84 9500 0099 6026 0197 9947

BIC: NDEASESSs

Mark your payment with your name and the dog’s registration number and “Lydnad”